chengxu

所属分类数值算法/人工智能
开发工具:Visual C++
文件大小:662KB
下载次数:61
上传日期:2010-06-16 16:50:41
上 传 者dayu
说明:  这是一个柔性加工车间的优化调度的遗传算法,算法应用矩阵编码的方式,实现优化求解
(cheliangdiaodu)

文件列表:[举报垃圾]
程序
....\Debug
....\.....\ga.exe,614443,2005-06-15
....\.....\ga.ilk,865640,2005-06-15
....\.....\ga.obj,429324,2005-06-15
....\.....\ga.pdb,1180672,2005-06-15
....\.....\result.dat,0,2009-03-06
....\.....\vc60.idb,91136,2005-06-15
....\.....\vc60.pdb,118784,2005-06-15
....\ga.cpp,1730,2005-06-15
....\ga.dsp,3469,2005-06-15
....\ga.dsw,529,2005-06-15
....\ga.h,18802,2005-06-20
....\ga.ncb,58368,2005-06-15
....\ga.opt,48640,2005-06-15
....\ga.plg,1083,2005-06-15
....\head.h,2708,2005-06-15
....\result.dat,49912,2005-06-15
....\result1.txt,47963,2005-06-17

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者