qqcwllt

所属分类网络编程
开发工具:Visual Basic
文件大小:2KB
下载次数:2
上传日期:2006-03-13 10:12:32
上 传 者常华
说明:  一个简单的网络聊天程序,由VB编写.
(a simple Web chat program, prepared by the VB.)

文件列表:[举报垃圾]
qqcwllt
.......\Form1.frm
.......\Form1.log
.......\MSSCCPRJ.SCC
.......\readme.txt
.......\工程1.vbp
.......\工程1.vbw

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者