51-MCU-program

所属分类单片机开发
开发工具:C-C++
文件大小:17KB
下载次数:2
上传日期:2013-05-21 09:52:04
上 传 者涛哥
说明:  51单片机程序,115-红外解码数码管显示
(51 MCU program, 115 the- IR decoding digital tube display)

文件列表:[举报垃圾]
115-红外解码数码管显示
......................\obj
......................\...\红外解码数码管显示,5645,2011-01-31
......................\...\红外解码数码管显示.hex,1052,2011-01-31
......................\...\红外解码数码管显示.lnp,118,2011-01-31
......................\...\红外解码数码管显示.lst,9867,2011-03-17
......................\...\红外解码数码管显示.m51,9443,2011-01-31
......................\...\红外解码数码管显示.obj,6667,2011-01-31
......................\...\红外解码数码管显示.plg,185,2011-03-17
......................\红外解码数码管显示.c,4975,2011-03-17
......................\红外解码数码管显示.Opt,1048,2011-03-03
......................\红外解码数码管显示.plg,191,2010-06-15
......................\红外解码数码管显示.Uv2,2053,2011-01-31
......................\红外解码数码管显示_Opt.Bak,1036,2011-03-03
......................\红外解码数码管显示_Uv2.Bak,2053,2011-01-31

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者