Fortranclassiclbm

所属分类数学计算
开发工具:Fortran
文件大小:242KB
下载次数:58
上传日期:2013-10-09 09:01:50
上 传 者余果
说明:  Fortran编写 LBM经典程序 能源动力流体研究必备
(LBM code by Fortran)

文件列表:[举报垃圾]
Fortran经典程序lbm
..................\Fortran
..................\.......\anb.dat,67287,2012-12-24
..................\.......\anb.dsp,3703,2012-12-24
..................\.......\anb.dsw,529,2012-12-24
..................\.......\anb.f,32053,2012-12-24
..................\.......\anb.f~,36752,2012-12-24
..................\.......\anb.ncb,41984,2012-12-24
..................\.......\anb.obs,352,2012-12-24
..................\.......\anb.opt,43520,2012-12-24
..................\.......\anb.par,24,2012-12-24
..................\.......\anb.plg,721,2012-12-24
..................\.......\anb_qxm.out,114038,2012-12-24
..................\.......\COPYING,17977,2012-12-24
..................\.......\Debug
..................\.......\.....\anb.exe,368691,2012-12-24
..................\.......\.....\anb.obj,51170,2012-12-24
..................\.......\.....\anb.pdb,197632,2012-12-24
..................\.......\.....\DF60.PDB,25600,2012-12-24
..................\.......\readme.htm,7176,2012-12-24

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者