Hospital

所属分类医药行业
开发工具:C/C++
文件大小:1279KB
下载次数:2
上传日期:2014-04-30 23:41:24
上 传 者巢娅
说明:  用C++写的小的医院门诊系统,包括文件操作和指针操作等。
(Hosptial manager)

文件列表:[举报垃圾]
Hospital
........\bingren.txt,48,2013-07-30
........\Debug
........\.....\Hospital.exe,667712,2013-07-30
........\.....\hospital.ilk,893832,2013-07-30
........\.....\hospital.obj,552978,2013-07-30
........\.....\hospital.pch,1985012,2013-07-30
........\.....\Hospital.pdb,1221632,2013-07-30
........\.....\vc60.idb,123904,2013-07-30
........\.....\vc60.pdb,118784,2013-07-30
........\doctor.txt,238,2013-07-25
........\hospital.cpp,36297,2013-07-26
........\hospital.dsp,3425,2013-07-25
........\hospital.dsw,524,2013-07-26
........\Hospital.ncb,66560,2013-07-30
........\hospital.opt,53760,2013-07-30
........\Hospital.plg,1273,2013-07-30
........\medicine.txt,193,2013-07-25

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者