ep1c12_32_vga

所属分类VHDL/FPGA/Verilog
开发工具:VHDL
文件大小:516KB
下载次数:3
上传日期:2015-05-10 17:50:02
上 传 者侯伟
说明:  基于FPGA的VGA显示程序,640X480X60HHz模式。
(FPGA-based VGA display program, 640X480X60HHz mode.)

文件列表:[举报垃圾]
ep1c12_32_vga
.............\cmp_state.ini,2,2015-04-25
.............\db
.............\..\ep1c6_32_vga.asm.qmsg,2214,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.asm_labs.ddb,4391,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cbx.xml,94,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp.cdb,24283,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp.hdb,11115,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp.kpt,343,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp.logdb,4,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp.rdb,28366,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp.tdb,22354,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp0.ddb,92931,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.cmp2.ddb,45188,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.db_info,137,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.eco.cdb,161,2015-05-10
.............\..\ep1c6_32_vga.fit.qmsg,38589,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.hier_info,2063,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.hif,18489,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.lpc.html,810,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.lpc.rdb,417,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.lpc.txt,1484,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.map.cdb,7754,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.map.hdb,10935,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.map.logdb,4,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.map.qmsg,7747,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.pre_map.cdb,7171,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.pre_map.hdb,14241,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.rpp.qmsg,1839,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.rtlv.hdb,14216,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.rtlv_sg.cdb,8143,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.rtlv_sg_swap.cdb,2915,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.sgate.rvd,8295,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.sgate_sm.rvd,221,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.sgdiff.cdb,7812,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.sgdiff.hdb,14431,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.sim.vwf,14237,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.sld_design_entry.sci,154,2015-05-10
.............\..\ep1c6_32_vga.sld_design_entry_dsc.sci,154,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.syn_hier_info,0,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.tan.qmsg,49181,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga.tis_db_list.ddb,174,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga_cmp.qrpt,0,2015-04-25
.............\..\ep1c6_32_vga_global_asgn_op.abo,110648,2015-04-25
.............\..\prev_cmp_ep1c6_32_vga.asm.qmsg,2214,2015-04-25
.............\..\prev_cmp_ep1c6_32_vga.fit.qmsg,38589,2015-04-25
.............\..\prev_cmp_ep1c6_32_vga.map.qmsg,7747,2015-04-25
.............\..\prev_cmp_ep1c6_32_vga.qmsg,97040,2015-04-25
.............\..\prev_cmp_ep1c6_32_vga.tan.qmsg,48260,2015-04-25
.............\..\_desktop.ini,10,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.asm.rpt,9352,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.cdf,378,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.done,26,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.dpf,239,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.fit.eqn,28820,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.fit.rpt,86856,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.fit.smsg,513,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.fit.summary,596,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.flow.rpt,8664,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.map.eqn,19493,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.map.rpt,54558,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.map.summary,457,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.pin,20321,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.pof,524474,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.qpf,952,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.qsf,3723,2015-05-10
.............\ep1c6_32_vga.qws,529,2015-05-10
.............\ep1c6_32_vga.sim.rpt,43585,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.sof,151050,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.tan.rpt,149718,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.tan.summary,1469,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga.vwf,11212,2015-04-25
.............\ep1c6_32_vga_assignment_defaults.qdf,29662,2015-04-25
.............\greybox_tmp
.............\...........\cbx_args.txt,1314,2015-05-10
.............\imgrom.bsf,2733,2015-04-25
.............\imgrom.cmp,965,2015-04-25
.............\imgrom.qip,362,2015-04-25
.............\imgrom.vhd,6410,2015-04-25
\
.............\imgrom_waveforms.html,1039,2015-04-25
.............\incremental_db
.............\..............\compiled_partitions
.............\..............\...................\ep1c6_32_vga.root_partition.map.kpt,22659,2015-04-25
.............\..............\README,653,2015-04-25
.............\pll.bsf,3021,2015-04-25
.............\pll.vhd,8901,2015-04-25
.............\pll_inst.vhd,75,2015-04-25
.............\vga.vhd,4174,2015-05-10
.............\vga.vhd.bak,4898,2015-04-25
.............\_desktop.ini,10,2015-04-25

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者