PortMon

所属分类串口编程
开发工具:WINDOWS
文件大小:216KB
下载次数:7
上传日期:2018-02-07 14:54:26
上 传 者光辉123
说明:  上位机串口监视软件,实时监控电脑串口的数据收发情况
(portmon is a port monitor software)

文件列表:[举报垃圾]
串口监视PortMon\portmon.cnt, 422 , 1999-07-30
串口监视PortMon\portmon.exe, 241664 , 2000-06-13
串口监视PortMon\portmon.hlp, 43428 , 2000-01-31
串口监视PortMon\Portmontools.exe, 125020 , 2002-01-21
串口监视PortMon\readme.txt, 1045 , 1999-07-30
串口监视PortMon, 0 , 2017-04-19

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者