leds

所属分类Linux/Unix编程
开发工具:C-C++
文件大小:4KB
下载次数:0
上传日期:2018-05-15 10:38:12
上 传 者forbest002
说明:  循环点亮LED控制,通过简单的控制,实现流水灯操作,linux系统运行
(Circular lighting LED)

文件列表:[举报垃圾]
leds, 0 , 2018-03-06
leds\crt0.S, 738 , 2008-09-23
leds\leds.bin, 168 , 2012-04-14
leds\leds.c, 533 , 2010-12-03
leds\leds.dis, 8536 , 2012-04-14
leds\leds.lds, 169 , 2007-12-10
leds\Makefile, 386 , 2010-12-03

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者