fqcheck

所属分类Linux/Unix编程
开发工具:PHP
文件大小:7KB
下载次数:12
上传日期:2018-09-04 14:20:40
上 传 者nina555_5
说明:  该工具用于统计fastq文件Q20和Q30。
(Statistics fastq files Q20 and Q30.)

文件列表:[举报垃圾]
fqcheck, 22437 , 2018-09-03

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者