b17a_fortis_nand_model

所属分类嵌入式/单片机/硬件编程
开发工具:Verilog
文件大小:127KB
下载次数:5
上传日期:2019-11-12 13:54:29
上 传 者Yannnnnnnnn
说明:  micron b17a flash仿真模型,用于soc仿真,可以使用
(micron b17a flash model)

文件列表:[举报垃圾]
readme.txt, 7977 , 2017-04-27
subtest.vh, 915 , 2012-08-15
tb.do, 2095 , 2012-08-15
tb.v, 149890 , 2017-01-13
nand_die_model.v, 607092 , 2017-06-02
nand_model.v, 58299 , 2017-01-12
nand_parameters.vh, 76974 , 2017-03-01
nand_defines.vh, 2661 , 2017-01-13
relnote.txt, 727 , 2017-06-02

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者