927DirCom.zip

 • sangyi
  了解作者
 • C/C++
  开发工具
 • 1MB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 16
  下载次数
 • 2012-12-13 21:04
  上传日期
9针打印机驱动程序 AVR源代码 包括字车马达 和走纸马达的驱动程序
927DirCom.zip
 • 927DirCom
 • SI
 • Untitled Project.WK3
  22.4KB
 • Untitled Project.PRI
  49.9KB
 • Untitled Project.PS
  211KB
 • Untitled Project.IAB
  68KB
 • Untitled Project.PO
  776B
 • Untitled Project.PFI
  100B
 • Untitled Project.IMD
  648B
 • Untitled Project.IMB
  32KB
 • Untitled Project.SearchResults
  3.6KB
 • Untitled Project.IAD
  1008B
 • Untitled Project.PR
  8.1KB
 • Code
 • ICC
 • BACKUP
 • ADC._c
  12.1KB
 • 937Dir.h.110423133010
  8.7KB
 • 937dir.c.110822091744
  8.1KB
 • ReceiveData.c.110714115354
  2.7KB
 • 937Dir.h.110621091218
  28.1KB
 • 937dir.c.110627110730
  4.6KB
 • Print.c.110630155618
  47.2KB
 • Print.c.110711092722
  54.8KB
 • IOSet.c.110419085912
  2.7KB
 • Print.c.110712160634
  53.7KB
 • MotorControl.c.110423105210
  12.3KB
 • 937dir.c.110418113406
  956B
 • 937dir.c.110424135728
  1.7KB
 • Initial._c
  825B
 • Print.c.110711140120
  52.7KB
 • 937Dir.h.110623131058
  32.3KB
 • 937dir.c.110723125916
  7.9KB
 • 937Dir.h.110507124952
  15.6KB
 • 937dir.c.120106104246
  9.3KB
 • 937Dir.h.110618152342
  25.1KB
 • IOSet._c
  7.2KB
 • ERROR.c.110619084952
  4.6KB
 • 937Dir.h.110609142546
  23.6KB
 • PaperSensor.c.110620165132
  3.3KB
 • 937dir.c.110419092730
  497B
 • Print.c.110615114720
  15KB
 • 937dir.c.110701142204
  8.1KB
 • 937dir.c.110701142444
  8.1KB
 • IOSet.c.110422153842
  6.5KB
 • 937dir.c.110413082028
  0B
 • 937Dir.h.110623171608
  32.4KB
 • 937dir.c.110624150458
  3.1KB
 • 937dir.c.110421142524
  662B
 • ADC.c.110618162540
  10.5KB
 • 937dir.c.110413083204
  922B
 • 937dir.c.110428163158
  2.2KB
 • MotorControl.c.110705081618
  22.7KB
 • 937dir.c.110621141514
  1.2KB
 • MotorControl.c.110621144004
  16.3KB
 • MotorControl.c.110704131646
  22.1KB
 • 937dir.c.110721165830
  8KB
 • 937Dir.h.110507125034
  15.6KB
 • Print.c.110507105418
  14.1KB
 • ADC.c.110618160338
  10.2KB
 • Print.c.110719084954
  55.6KB
 • MotorControl.c.110423093524
  12.3KB
 • InterruptF.c.110419163650
  243B
 • Print.c.110423094704
  1.4KB
 • PaperSensor.c.110424113146
  1.8KB
 • ReceiveData._c
  4.6KB
 • Print.c.110712163550
  53.7KB
 • 937dir.c.110715164930
  8KB
 • PaperSensor.c.110422133156
  1.4KB
 • InterruptF._c
  232B
 • 937Dir.h.110624090428
  32.9KB
 • Print.c.110705102316
  48.4KB
 • Print.c.110623172010
  19.5KB
 • 937dir.c.110701142454
  8.1KB
 • 937Dir.h.110617135434
  23.3KB
 • 937Dir.h.110707090040
  39.9KB
 • 937dir.c.110422092152
  769B
 • 937dir.c.110618082918
  611B
 • 937Dir.h.110507114202
  15.7KB
 • MotorControl._c
  23.9KB
 • Print.c.110711140052
  54.2KB
 • ADC.c.110618161820
  10.5KB
 • PaperSensor.c.110624082614
  3.8KB
 • 937dir.c.110419080330
  1.4KB
 • 937Dir.h.110711143000
  27.6KB
 • 937dir.c.110713124052
  8.4KB
 • 937dir._c
  9.5KB
 • ReceiveData.c.110714170226
  4.6KB
 • Print.c.110619083502
  15.1KB
 • MotorControl.c.110712161942
  23.8KB
 • 937dir.c.110623110044
  2.4KB
 • PaperSensor.c.110707085752
  4.8KB
 • MotorInitialSpeedTable._h
  731B
 • MotorControl.c.110421171632
  8.9KB
 • IOSet.c.110618085408
  8.5KB
 • ERROR.c.110618154204
  4.2KB
 • MotorControl.c.110424095622
  12.7KB
 • PaperSensor.c.110509085616
  2.9KB
 • 937dir.c.110620111110
  1.8KB
 • 937dir.c.110419094128
  598B
内容介绍
927机芯老化程序
评论
  相关推荐
  • 数据库课程设计
   一个数据库课程设计,access管理工具实现,用的是窗体!
  • 数据库课程设计
   数据库课程设计十分完整有需要的请下载啊谢谢
  • 数据库课程设计
   广东工业大学数据库课程设计,可视化界面连接数据库,delphi7
  • 数据库课程设计
   数据库课程设计实验及其描述 数据库课程设计实验及其描述 数据库课程设计实验及其描述 数据库课程设计实验及其描述 数据库课程设计实验及其描述 数据库课程设计实验及其描述
  • 数据库课程设计
   数据库课程设计》由周爱武、汪海威、肖云编著,遵循数据库课程设计的具体要求,独立于具体的数据库教材,从实际应用系统的需求着手,引导读者逐步完成数据库设计全过程,重点讲解数据库系统的需求分析、概念设计、...
  • 数据库课程设计
   数据库课程设计人事管理系统 数据库课程设计人事管理系统数据库课程设计人事管理系统数据库课程设计人事管理系统数据库课程设计人事管理系统数据库课程设计人事管理系统数据库课程设计人事管理系统数据库课程设计...
  • 数据库课程设计
   数据库课程设计,基于visual basic自助银行管理系统,界面很清爽,实用。同学都说好,所以就上传了!!!
  • 数据库课程设计
   数据库课程设计 里面有详细的文档资料 包含数据库一切的图 以及生成的数据库表文件 期末得分为优秀
  • 数据库课程设计
   可以作为数据库课程设计,也可以作为Java的课程设计,内容全面。本资源转载的,非本人原创。用于交流学习,特此申明!
  • 数据库课程设计
   数据库课程设计蓝天大学学生管理系统 2.商店信息管理系统 3.实验室机房收费管理系统 4.图书馆资料检索系统 5.企业库存管理系统 6.仓库管理系统 7.工程项目管理系统 8.教材管理系统 9.企业人事管理系统 10.企业财务...