• conquerhero
  了解作者
 • C/C++
  开发工具
 • 417KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 1
  下载次数
 • 2019-01-07 01:59
  上传日期
实现对获得的数据进行软件滤波,对一定频率的数据舍去,具体请见文件中的数据图。
低通滤波器-加速度计.rar
 • 低通滤波器-加速度计
 • 工作簿1.xlsx
  31.1KB
 • 原数据_300个.txt
  1.3KB
 • asd2.txt
  600B
 • 低通滤波器-加速度计.cpp
  1.6KB
 • 低通滤波器-加速度计.exe
  1.9MB
 • 原数据2_300个.txt
  1.3KB
 • 数据说明.txt
  136B
内容介绍
941,967,1034,1000,1069,1024,978,1058,1062,964,1005,1045,981,927,1061,991,1095,1042,927,936,1091,904,1002,1053,992,1082,921,1016,1018,995,947,1026,1071,1038,969,1012,967,999,935,994,1003,911,1022,1033,973,964,1041,1011,953,968,1047,944,962,1057,937,959,1023,1041,1029,1078,1016,935,1090,942,988,1006,940,1042,964,948,946,905,990,1029,1070,1050,906,1001,1093,1048,929,923,984,1054,1056,940,1066,1076,1031,1008,1044,939,926,1023,1037,1038,1018,982,1029,1041,967,952,913,905,901,871,844,838,815,779,758,713,689,667,647,618,591,568,521,509,473,433,422,386,381,364,359,335,304,302,302,302,261,237,221,191,157,191,157,187,157,187,153,183,195,159,159,158,171,188,172,196,156,180,163,168,150,191,162,155,160,159,174,187,198,183,195,191,152,150,191,186,174,170,196,171,198,199,168,184,181,184,153,199,168,188,150,188,177,167,178,193,198,183,157,171,160,167,163,164,409,525,560,611,811,960,979,1035,1333,1336,1560,1768,1912,2121,2410,2412,2607,2692,2785,3028,3223,3087,3214,3203,2948,2700,2958,2718,2880,3296,3098,2981,3089,3098,3109,2857,2772,2922,3238,2992,2738,2879,2890,2957,2858,2891,2715,2788,3256,2811,2702,2934,2972,2955,3228,3146,3262,2786,2975,2933,3169,3042,3144,2916,2981,2898,2822,2751,3121,2999,3257,2976,2992,3089,2975,3212,2900,2810,2703,3169,3161,2988,2901,2889,2955,2923,2902,3085,2882,2785,2788,2926,3117,3057,2932,3032,3269,3054,3221,3089,
评论
  相关推荐