• NUDTer123
  了解作者
 • matlab
  开发工具
 • 1KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 1
  下载次数
 • 2020-01-14 21:34
  上传日期
计算且画出给定PRN码的模糊函数,u是一个向量
prn_ambig.rar
 • prn_ambig.m
  1.3KB
 • myradar_visit4.m
  847B
内容介绍
function [ambig] = prn_ambig(uinput) % Compute and plot the ambiguity function for a PRN code % Compute the ambiguity function by utilizing the FFT % through combining multiple range cuts N = size(uinput,2); tau = N; PRN = uinput; samp_num = size(PRN,2) * 10; n = ceil(log(samp_num) / log(2)); nfft = 2^n; u(1:nfft) = 0; j = 0; for index = 1:10:samp_num index; j = j+1; u(index:index+10-1) = PRN(j); end % set-up the array v v = u; delay = linspace(0,5*tau,nfft); freq_del = 8 / tau /100; j = 0; vfft = fft(v,nfft); for freq = -4/tau:freq_del:4/tau; j = j+1; exf = exp(sqrt(-1) * 2. * pi * freq .* delay); u_times_exf = u .* exf; ufft = fft(u_times_exf,nfft); prod = ufft .* conj(vfft); ambig(:,j) = fftshift(abs(ifft(prod))'); end freq = -4/tau:freq_del:4/tau; delay = linspace(-N,N,nfft); figure(1) mesh(freq,delay,ambig ./ max(max(ambig))) % colormap([.5 .5 .5]) % colormap(gray) axis tight xlabel('frequency') ylabel('delay') zlabel('ambiguity function a PRN code') figure(2) plot(delay,ambig(:,51)/(max(max(ambig))),'k') xlabel('delay') ylabel('normalized amibiguity cut for f=0') grid axis tight figure(3) contour(freq,delay,ambig ./ max(max(ambig))) axis tight % colormap([.5 .5 .5]) % colormap(gray) xlabel('frequency') ylabel('delay')
评论
  相关推荐