FPGA计算器

 • K8_447680
  了解作者
 • C/C++
  开发工具
 • 394.3KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-02-21 17:33
  上传日期
VHDL语言撰写的FPGA计算器,共FPGA课程实验参考使用
FPGA计算器
 • Calculator
 • db
 • Calculator.db_info
  136B
 • Calculator.map.qmsg
  11.3KB
 • Calculator.hier_info
  2.7KB
 • Calculator.rtlv_sg_swap.cdb
  158B
 • Calculator.eco.cdb
  141B
 • Calculator.sgdiff.hdb
  12.1KB
 • Calculator.cmp.rdb
  21.7KB
 • Calculator.map.hdb
  10.8KB
 • Calculator.map.cdb
  16.5KB
 • Calculator.rtlv_sg.cdb
  20.6KB
 • Calculator.cmp.cdb
  52.4KB
 • Calculator.sld_design_entry.sci
  134B
 • Calculator.cmp.tdb
  44.5KB
 • Calculator.asm.qmsg
  1.1KB
 • Calculator.sgdiff.cdb
  17KB
 • Calculator.psp
  0B
 • Calculator.(0).cnf.cdb
  18.4KB
 • Calculator.syn_hier_info
  0B
 • Calculator.cbx.xml
  92B
 • Calculator.pre_map.cdb
  20.8KB
 • Calculator.(0).cnf.hdb
  1.9KB
 • Calculator_cmp.qrpt
  0B
 • Calculator.fit.qmsg
  16.3KB
 • Calculator.pre_map.hdb
  10KB
 • Calculator.smp_dump.txt
  194B
 • Calculator.tan.qmsg
  38.8KB
 • Calculator.cmp.hdb
  11.8KB
 • Calculator.sld_design_entry_dsc.sci
  135B
 • Calculator.rtlv.hdb
  10KB
 • Calculator.hif
  446B
 • Calculator.signalprobe.cdb
  512B
 • Calculator.cmp0.ddb
  54.4KB
 • Calculator.qsf
  3.1KB
 • Calculator.map.rpt
  20.5KB
 • Calculator.map.summary
  382B
 • Calculator.sof
  137.2KB
 • Calculator.pof
  512.2KB
 • Calculator.vhd
  6KB
 • Calculator.qpf
  949B
 • Calculator.pin
  29.5KB
 • Calculator.tan.rpt
  76.8KB
 • Calculator.asm.rpt
  7KB
 • Calculator.fit.eqn
  49.7KB
 • Calculator.fit.summary
  442B
 • Calculator.done
  26B
 • Calculator.tan.summary
  1.4KB
 • cmp_state.ini
  3B
 • Calculator.map.eqn
  37.7KB
 • Calculator.cdf
  287B
 • Calculator.flow.rpt
  3.6KB
 • Calculator.fit.rpt
  80.2KB
 • Calculator.qws
  1.2KB
内容介绍
State Machine - |calculator|state Name state.s4 state.s3 state.s2 state.s1 state.s0 state.s0 0 0 0 0 0 state.s1 0 0 0 1 1 state.s2 0 0 1 0 1 state.s3 0 1 0 0 1 state.s4 1 0 0 0 1
评论
  相关推荐
  • fpga.rar
   FPGA开发全攻略(上/下) 是FPGA学习过程中不可或缺的一部分 ~
  • FPGA开发电子书
   FPGA开发全攻略,能够从基础开始,深入开发FPGA,并应用于现在最流行的技术领域。
  • FPGA
   EDA程序设计,用FPGA设计一个流水灯,以满足生活中的各种需求
  • FPGA开发资料
   上课时就用的这个PPT,这本书可以说是入门FPGA的经典书籍,这里仅仅上传参考资料,有机会的推荐各位去阅读数字系统设计与Verlog HDL
  • FPGA rs232
   FPGA实现UART 波特率可以自己设置 有详细说明
  • Xilinx FPGA
   Xilinx FPGAXilinx FPGA
  • 学习 FPGA 书籍分享
   废话不说了,下面进入正题,学习FPGA经历了这么几个阶段: ①、Verilog语言的学习,熟悉Verilog语言的各种语法。 ②、FPGA的学习,熟悉QuartusII软件的各种功能,各种逻辑算法设计,接口模块(RS232,LCD,VGA,SPI,...
  • fpga图书 fpga之道
   FPGA之道》是一本针对FPGA技术进行全面、深入讲解的书籍,内容涵盖了数字电路相关基础理论的介绍、FPGA芯片的构成及工作原理、FPGA项目开发的全流程追踪、主流HDL与HVL语法的详细讲解与阐述等,尤其是针对FPGA项目...
  • Xilinx FPGA教程大全
   FPGA工程设计高级研修班_Xilinx.pdf (30 MB) FPGA设计高级技巧_Xilinx.pdf (2.94 MB) Xilinx ROM使用中文教程.pdf (226.08 KB) Xilinx_FPGA_Digital_System_Design_Primer.pdf (7.02 MB) Xilinx_FPGA_...
  • Proteus7.12.rar
   Proteus7.12完美破解版.rar电路仿真软件很好用可以仿真单片数字模拟电路