msp430单片机串口通讯程序

 • z1_554477
  了解作者
 • C/C++
  开发工具
 • 22.5KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-02-25 11:16
  上传日期
MPS430的简单串口通讯程序
UART.zip
 • UART
 • settings
 • UART.dni
  1.2KB
 • UART.dbgdt
  3.6KB
 • UART.cspy.bat
  1.1KB
 • UART.wsdt
  2.9KB
 • Debug
 • Obj
 • UART.pbd
  128B
 • Exe
 • UART.d43
  16.9KB
 • UART.txt
  642B
 • List
 • Backup of UART.ewd
  13.1KB
 • UART.ewd
  19.6KB
 • UART.dep
  2.3KB
 • main.c
  1.4KB
 • UART.ewp
  49KB
 • UART.eww
  158B
 • Backup of UART.ewp
  43.9KB
内容介绍
@1100 31 40 00 0A B0 12 74 11 B0 12 BA 11 B2 40 80 5A 20 01 F2 C0 80 00 57 00 F2 C2 57 00 D2 42 57 00 57 00 F2 40 8E 00 58 00 E2 C3 02 00 3F 40 FF 00 01 3C 3F 53 1F 93 FD 37 E2 B3 02 00 F5 2F 30 41 F2 40 C0 00 1B 00 F2 D0 10 00 79 00 F2 40 1B 00 7C 00 C2 43 7D 00 F2 40 03 00 7B 00 F2 D0 B0 00 78 00 F2 D0 30 00 05 00 D2 C3 78 00 F2 D0 10 00 01 00 30 41 B2 40 80 5A 20 01 B0 12 0C 11 B0 12 40 11 32 D2 E2 43 7F 00 7C 40 C8 00 B0 12 92 11 F9 3F 4E 43 05 3C 5F 53 7F 90 1E 00 FC 2B 5E 53 4E 9C 02 2C 4F 43 F8 3F 30 41 F2 B0 20 00 03 00 FC 2B D2 42 7E 00 7F 00 00 13 30 40 BE 11 30 40 C2 11 FF 3F @FFE6 AA 11 @FFFE 00 11 q
评论
  相关推荐
  • 单片机课件
   能够帮助同学们快速的了解单片机并对于单片机的一些设计程序有一定的认知
  • 单片机课件
   单片机的课件及例题, 单片机的课件及例题, 单片机的课件及例题, 单片机的课 件及例题,
  • 爱上单片机
   一本电子爱好者都能看懂,会边看边笑的单片机入门书籍,作者杜洋曾在《无线电》上发表过“趣味单片机制作专题”、“单片机编程魔法学校”等深受读者喜爱、让无数单片机入门者热血沸腾的系列文章。本书通过生动的语言...
  • 单片机资料
   内含30个单片机应用开发的资料,包括配套单片机入门PPT。
  • 单片机课件
   单片机课的课件,对单片机的基础进行了全面的概述,也有非常精细的指导。
  • 单片机工具
   单片机工具 供单片机学习使用 免费资源 日后还会有更多资源 请联系我
  • 单片机课件
   单片机课件 ppt文件格式 介绍了单片机的结构、程序设计、定时器、中断等
  • 单片机教程
   这是一个单片机的教程,可以用于初次学习单片机的人学习。
  • 单片机入门
   很好的单片机学习资源,入门比较好适合对单片机的学习有兴趣的人,而且是名校的精彩讲解,
  • 爱上单片机
   《爱上单片机》本书是一本电子爱好者都能看懂,会边看边笑的单片机入门书籍,作者杜洋曾在《无线电》上发表过“趣味单片机制作专题”、“单片机编程魔法学校”等深受读者喜爱、让无数单片机入门者热血沸腾的系列文章...