c# Socket Server Client 实例

 • E9_375044
  了解作者
 • 167.1KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-04-06 00:30
  上传日期
用c#写的Socket的服务器和客户端,可以很好的运行,用需要的可以下载学习学习。
SocketServerClient.rar
内容介绍
C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\SocketTest\obj\Debug\Server.exe C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\SocketTest\obj\Debug\Server.pdb C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\exe\Server.exe C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\exe\Server.pdb C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\SocketTest\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\SocketTest\obj\Debug\Server.Properties.Resources.resources C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\SocketTest\obj\Debug\SocketTest.Server.resources C:\Users\Administrator\Desktop\SocketTest\SocketTest\obj\Debug\Server.csproj.GenerateResource.Cache C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\SocketTest\obj\Debug\Server.exe C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\SocketTest\obj\Debug\Server.pdb C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\exe\Server.exe C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\exe\Server.pdb C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\SocketTest\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\SocketTest\obj\Debug\Server.Properties.Resources.resources C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\SocketTest\obj\Debug\SocketTest.Server.resources C:\Users\Administrator\Desktop\SocketServer\SocketTest\obj\Debug\Server.csproj.GenerateResource.Cache
评论
  相关推荐
  • C#浏览器交付服务器
   C#浏览器交付服务器
  • C# 邮件服务器测试
   自己写的一个简单的C#实现的测试邮件服务器发送邮件的程序,可以定时发送,配合邮件服务器日志能很好的测试邮件服务器的性能和稳定性。
  • tcp服务器程序c#
   基于c#语言编程实现的聊天程序,采用c/s方式,线程委托
  • c#TCP服务器实例
   c#TCP服务器实例支持多个客户端连接的例子,可以向选定的连接客户端发送消息,学习socket的可以参考。
  • sever c#服务器
   这是一个c#写的服务器,用于网络上传功能,服务器端运行程序,
  • C#Socket服务器
   C#Socket服务器
  • c#简单客户端服务器
   使用socket 简单的客户端服务器数据流传输
  • 服务器客户端C#代码
   服务器客户端写出过许多故事大概多少个台湾二突然岂无他人个啊噶干撒
  • c#SocketAsyncEventArgs类服务器
   c#SocketAsyncEventArgs封装的服务器,学习使用
  • 拓林OPC服务器C#实例
   应用拓林OPC服务器开发包编写的OPC服务器C#实例. 不清楚的地方可以联系我 1505956248 有需要 开发包的 也可以 看看这个 “http://shop66418560.taobao.com/” 全面支持3。0规范 功能更强大 ,价格更便宜 ,服务更...