IE测试工具

 • a9_707245
  了解作者
 • 26MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-04-26 11:07
  上传日期
IE测试工具主要用于web项目的测试。该工具包括了IE6,IE7,IE8等版本浏览器的网页兼容性测试,并且可以自定义添加浏览器测试web项目的兼容性。
IETester.rar
 • IETester
 • Languages
 • Finnish.lang
  6.1KB
 • Catalan.lang
  10.8KB
 • Farsi.lang
  10.3KB
 • Slovak.lang
  10.6KB
 • Hungarian.lang
  9.5KB
 • Vietnamese.lang
  9.2KB
 • French.lang
  12.6KB
 • Uighur.lang
  5.7KB
 • Lithuanian.lang
  9.7KB
 • Turkish.lang
  9.2KB
 • Korean.lang
  8.2KB
 • Romanian.lang
  10.5KB
 • Chinese.lang
  6.5KB
 • Danish.lang
  9.8KB
 • Czech.lang
  5.6KB
 • Afrikaans.lang
  5.4KB
 • Japanese.lang
  8.5KB
 • German.lang
  9.8KB
 • Norwegian.lang
  8.3KB
 • Latvian.lang
  5.5KB
 • Greek.lang
  9.6KB
 • Hebrew.lang
  3.5KB
 • Slovenian.lang
  12.2KB
 • Portuguese.lang
  10KB
 • Russian.lang
  10.3KB
 • Spanish.lang
  10.9KB
 • Armenian.lang
  10.1KB
 • Dutch.lang
  10.6KB
 • Bulgarian.lang
  3.9KB
 • Albanian.lang
  5.9KB
 • Italian.lang
  9.3KB
 • Swedish.lang
  7.1KB
 • Serbian.lang
  10.3KB
 • Arabic.lang
  9.8KB
 • Croatian.lang
  9.3KB
 • English.lang
  11KB
 • Polish.lang
  9KB
 • Ukrainian.lang
  11.9KB
 • TChinese.lang
  6.5KB
 • 5rlmon.dll
  436.3KB
 • 5rowseui.dll
  796.3KB
 • 8eui.dll
  160.5KB
 • 7xtrans.dll
  209.5KB
 • 8netcpl.cpl.mui
  120KB
 • 5hdocvw.dll
  1.1MB
 • Uninstall.exe
  66.4KB
 • 6xtrans.dll
  200.5KB
 • 8shtmled.dll
  65KB
 • 5rowselc.dll
  34.5KB
 • 7eframe.dll
  5.8MB
 • 6rlmon.dll
  602KB
 • 5bscript.dll
  440.1KB
 • 8eui.dll.mui
  3.5KB
 • 6rowselc.dll
  62KB
 • 7rlmon.dll
  1.1MB
 • 5shtmled.dll
  398.8KB
 • 7ormaliz.dll
  23KB
 • 6ngfilt.dll
  38.5KB
 • 8rlmon.dll
  1.2MB
 • 6mgutil.dll
  35KB
 • 8mgutil.dll
  34KB
 • 7hlwapi.dll
  463KB
 • 6rowseui.dll
  999.5KB
 • 7bscript.dll
  404KB
 • 7ininet.dll
  799.5KB
 • 7ngfilt.dll
  43.5KB
 • 7ininet.dll.mui
  128KB
 • 7eui.dll.mui
  3.5KB
 • 7rowseui.dll
  999KB
 • 7shtmled.dll.mui
  3.5KB
 • 8ininet.dll
  893.5KB
 • 7netcpl.cpl.mui
  1.2MB
 • 7shtmled.dll
  464.5KB
 • 7nseng.dll
  90.5KB
 • 6shtml.dll
  2.9MB
 • 6hlwapi.dll
  463KB
 • 8shtmler.dll.mui
  56KB
 • 7ertutil.dll
  260.5KB
 • 8shtmler.dll
  47KB
 • 7script.dll
  480KB
 • 8bscript.dll
  410.5KB
 • 5hdoclc.dll
  383.5KB
 • 7hdocvw.dll
  1.4MB
 • 6ininet.dll
  644KB
 • 8shtml.dll
  5.7MB
 • 5hlwapi.dll
  294.3KB
 • 8hlwapi.dll
  463KB
 • 8srating.dll
  189KB
 • 5xtrans.dll
  208.8KB
 • 7eframe.dll.mui
  968KB
 • 7shtmler.dll
  47KB
 • 8ertutil.dll
  1.9MB
 • 8ngfilt.dll
  45.5KB
 • IETester.exe
  3.6MB
 • 8xtmsft.dll
  340KB
 • 5xtmsft.dll
  419.8KB
 • 8eframe.dll
  10.6MB
 • 6ispex.dll
  44KB
评论
  相关推荐
  • 键盘测试工具
   键盘测试工具键盘测试工具键盘测试工具键盘测试工具
  • 串口测试工具
   串口测试工具 串口测试工具串口测试工具 串口测试工具串口测试工具 串口测试工具串口测试工具 串口测试工具串口测试工具 串口测试工具
  • ewl性能测试工具
   是一个非常简便的网络站点负载测试工具。此工具可以帮助你测试你公司的站点是否能正常处理和你所想的一样多的访问量,或者你准备达到的访问量。它可以对单独一个网页或者整个站点进行测试,使用起来简单、容易、直接...
  • 串口测试工具
   串口通信测试工具(input8)是一款非常小巧好用的串口通信测试工具。可以实时配置波特率、数据位、停止位、检验位等数据。支持收发同时进行。十六进制与字符串显示实时切换。可以发十六进制(Hex)数据,简单易用,...
  • 无限电脑跑分测试工具(电脑性能检测工具)1.0中文绿色免费版
   无限电脑跑分测试工具是一款检测电脑性能的娱乐小工具,对cpu、显卡、硬盘、宽带等各项参数进行测试,并把测试结果以跑分的形式计算出来
  • u盘测试工具 检测芯片
   u盘测试工具 检测芯片可以检测你的U盘是行货还是水货,检测芯片的厂家传输速度等等
  • 周立功网络测试工具
   周立功网络测试工具,很好用,我一直在用,不好找,我放在这里主要是保存下周立功网络测试工具,很好用,我一直在用,不好找,我放在这里主要是保存下周立功网络测试工具,很好用,我一直在用,不好找,我放在这里...
  • 快速测试键盘软件-键盘检测工具是一个有用的键盘测试工具软件
   键盘检测工具是一个有用的键盘测试工具软件,利用它可以很快的检测出键盘上键位的好坏,并根据测试参数判定键盘的优劣。对于爱好打字的用户来说,该软件还可以测试你的打字速度呢 键盘检测工具是一个有用的键盘测试...
  • socket测试工具
   SocketTool(很好用的socket测试工具)SocketTool(很好用的socket测试工具)SocketTool(很好用的socket测试工具)SocketTool(很好用的socket测试工具)SocketTool(很好用的socket测试工具)SocketTool(很好用的socket测试...
  • 网速测试工具 带宽检测
   网速测试工具 网速测试工具 网速测试工具