Chuong_trinh_mo_phong.rar

 • PUDN用户
  了解作者
 • matlab
  开发工具
 • 49KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 3
  下载次数
 • 2009-11-24 21:06
  上传日期
mathlab simulink position
Chuong_trinh_mo_phong.rar
 • Chuong_trinh_mo_phong
 • gioithieu.m
  3.8KB
 • buocsongchieudai.m
  1KB
 • tansactheochieudai.m
  1KB
 • chietsuattheochieudai.m
  1.1KB
 • chukytheochieudai.m
  1.1KB
 • gioithieu.fig
  2.9KB
 • hinh1.bmp
  845.3KB
 • read me.txt
  2.5KB
 • giaodienthucthi.fig
  10.2KB
 • tansactheotocdobit.m
  1.5KB
 • hs_err_pid2004.log
  15.7KB
 • giaodienchu.fig
  3.1KB
 • ketquamophong.m
  7.5KB
 • giaodienthucthi.m
  7.5KB
 • giaodienchu.m
  3.5KB
内容介绍
Hướng dẫn sử dụng chương trình mô phỏng ***************** 1/ Khởi động chương trình Matlab (loại phiên bản từ 7.0.x trở lên). 2/ Trên thanh có tên "Current Directory" ta chỉ đến thư mục có chứa các file của chương trình mô phỏng. 3/ Từ cửa sổ "Current Directory" nằm bên tay trái của cửa sổ "Comman Window" ta chọn và rê file "giaodienchu.m" vào cửa sổ "Comman Window" để bắt đầu chương trình. 4/ Hoặc ta cũng có thể khởi động chương trình từ giao diện Editor, bằng cách mở file có tên "giaodienchu.m", sau đó nhấn phím F5 để chạy chương trình (lưu ý ta phải đảm bảo đã thực hiện bước thứ 2 rồi). 5/ Sau khi đã chạy file "giaodienchu.m" ta nhấn nút Start để tiếp tục sang phần giới thiệu và hướng dẫn về chương trình. Tại giao diện giới thiệu, ta có thể trở lại giao diện chủ bằng cách nhấn nút Back. Hoặc cũng có thể nhấn nút Exit nếu không muốn tiếp tục. 6/ Sau khi đã vào được giao diện giới thiệu, ta nhấn tiếp nút Next để vào giao diện thực thi. Tại giao diện thực thi ta sẽ chọn các thông số kỹ thuật để xem kết quả mô phỏng. Tại giao diện thực thi, ta có thể trở lại giao diện giới thiệu bằng cách nhấn nút Back Hoặc cũng có thể thoát khỏi chương trình bằng cách nhấn nút Exit. ******************
评论
  相关推荐
  • matlab教程课件
   极佳的自学资源,非常详细,也容易理解,各方面的方法都包括了
  • MatLab 7 Programming
   MatLab 7 Programming,the language of technical computing
  • Matlab Connector 1.2
   Matlab Connector 1.2 的安装包,使用Matlab Mobile必备,在官网需要license才能下载,放在这里供破解版用户下载
  • MATLAB Connector 1.2
   使用matlab mobile等与matlab 2011a及以上连接的工具。使用时解压该文件,执行matlab的cd命令到解压文件夹,运行install_connector来安装,执行connector on,第一次使用输入5个字符以上的连接密码即可。
  • matlab曲线拟合
   324RWETRTTYxzcvcvnvbhgvcgdfgdfgdgfgrttryutyk
  • MATLAB官方手册
   详细权威的MATLAB7官方手册,两个文件,前一个详细介绍了MATLAB的基本及高级命令使用方法,后者则着重介绍MATLAB图形处理命令和GUI的相关操作指南。
  • MATLAB资料
   压缩包里面是有关MATLAB的学习资料,还有一些指令,希望对大家有用处。
  • MATLAB 入门手册
   MATLAB英语原版入门手册,有丰富的图表示例哦!
  • matlab connector
   使用matlab mobile等与matlab 2011a及以上连接的工具。 使用时解压该文件,执行matlab的cd命令到解压文件夹,运行install_connector来安装,执行connector on,第一次使用输入5个字符以上的连接密码即可。
  • matlab 软件
   matlab 软件